Adviseur Biodiversiteit STEENBREEK Friesland 

Groen heeft meer effect op je dan je denkt. Een groene omgeving maakt je rustiger, creatiever, gezonder en actiever. Hoe langer ik in het groenvak werk, hoe meer ik deze effecten onderschrijf.

Daarom heb ik naast het ontwerpen van tuinen voor particulieren en bedrijven, het geven van lezingen over de visie van Avontuurlijk Tuinieren ook nog een derde tak aan de boom zitten. Voor de gemeenteambtenaren in Friesland fungeer ik als inspirator en sparringspartner om de kwaliteit van de groene omgeving te verhogen door meer in te zetten op ontstenen en het biodiverser maken. Ik werk hiervoor samen met Stichting Steenbreek, haar missie is de trend van het verstenen te stoppen zowel in publieke als in private ruimte, en onze leefomgeving duurzaam te vergroenen. Daarin staan biodiversiteit op gelijke voet met klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. 

Deze missie raakt de mijne, vandaar dat samenwerken heel logisch voelt. Via Steenbreek werken we samen met alle groene initiatieven die Nederland rijk is als bijvoorbeeld het NK Tegelwippen, Meer bomen nu, Struikrovers, Maai mij niet, Het vergeten plantseizoen, Pientere tuinen etc etc.

Wil je meer weten of heb je ideeën om je eigen woonplaats te gaan vergroenen, laat het mij weten via  nienke@steenbreek.nl of bel 06-41128873.